<samp id="zdltf"><output id="zdltf"></output></samp>
 • <track id="zdltf"><i id="zdltf"></i></track>
  1. <track id="zdltf"></track>

   <track id="zdltf"><em id="zdltf"></em></track>
   查電話號碼 繁體版 English 日本語
   登錄 注冊

   膝語蛇行造句

   造句與例句手機版
   • 膝語蛇行:跪著說話,爬著走路,形容極其恭敬惶恐。
   • 明袁宏道《徐文長傳》:“是時公督數邊兵,威振東南,介胄之士,膝語蛇行,不敢舉頭。
   • 是時公督數邊兵,威鎮東南;介胄之士,膝語蛇行,不敢舉頭,而文長以部下一諸生傲之;議者方之劉真長、杜少陵云。
   • 是時公督數邊兵,威振東南,介胄之士,膝語蛇行,不敢舉頭;而文長以部下一諸生傲之,信心而行,恣臆談謔,了無忌憚。
   如何用膝語蛇行造句,用膝語蛇行造句膝語蛇行 in a sentence, 用膝語蛇行造句和膝語蛇行的例句由查查漢語詞典提供,版權所有違者必究。
   白旗影视